Kronborg Vestre Birks Biavlerforening

Kronborg Vestre Birks Biavlerforening

Generalforsamling 2017

ArrangementerOprettet af Formanden 12 nov, 2017 17:08:11

Som forhåbentlig bekendt, afholder vi generalforsamling på onsdag d. 15. november kl. 19.00 i kantinen på Gribskolen, Græsted. (se Honningtavlen).

Formanden, 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant er på valg.

Desuden skal der lidt nyt blod til revisionen. Vi har mellem 50-80 bilag.

Bestyrelsen afholder årligt 3-4 hyggelige møder hvor vi planlægger foreningens aktiviteter.

Bestyrelsesmedlemmerne deltager selv i mange af dem, men det er ikke forventet at man stiller op til alt og hver gang. Dog forventer vi selvfølgelig et vist engagement og en lyst til at arbejde for foreningen og medlemmerne. Suppleanterne inviteres med til bestyrelsesmøderne og vi ser, hører og bruger dem meget gerne.

Pkt. 6. Valg af formand – på valg er Mette Simonsen (genopstiller)

Pkt. 7. Valg af bestyrelse og suppleanter:
Bestyrelse:
Sven Fristrup, kasserer (genopstiller)
Dorte Garrit (genopstiller)

Suppleant – vælges for 2 år: nyvalg

Pkt. 8. Valg af revisor
på valg er revisor Tage Petersen (genopstiller)
på valg er revisorsuppleant: nyvalg

På gensyn onsdag og husk at vi kårer Birkets Bedste Honning efter forsamlingen.

Så medbring et anonymt glas af din bedste honning.